Sektas_Marek2006.jpg 
  
 
 
Marek Sęktas
 
finalista
 
LV Olimpiady Fizycznej 
 
w roku szk. 2005/2006
 
     
Opiekun: p. prof. C. Panasiuk
 
 Olszewska_Gabriela2006.jpg
  
Gabriela Olszewska
 
finalistka
 
XXXV  Olimpiady Biologicznej
 
w roku szk. 2005/2006
   
 
Opiekun: p. prof. R. Soczkiewicz
 
 Jaboska_Weronika_2006.jpg
  
Weronika Jabłońska
 
finalistka
 
XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej - sekcja muzyki
 
 w roku szk. 2005/2006
  
  
Opiekun: p. prof. D. Różański 
 Rymuza_Piotr_2006_2008.jpg
  
Piotr Rymuza
 
wyróżnienie w zawodach II stopnia
 
XXXII Olimpiady Historycznej
 
w roku szk. 2005/2006
  
  
Opiekun: p. prof. A. Woźnica