Lp

Nazwisko i imię – nauczany przedmiot

1.

Kopiec Andrzej - j. rosyjski (dyrektor)

2.

Chromiński Ireneusz - informatyka (z-ca dyrektora)

3.

Koza Agnieszka - język polski (z-ca dyrektora)

4.

Mazurek Agnieszka - kierownik internatu

5.

Bersztolc Bożena - psycholog

6.

ks. Bisek Sebastian - religia

7.

Chojecka Monika - wych. internatu

8.

Chromińska Janina - informatyka, matematyka

9. Chróścicki Jan - informatyka, projektowanie techniczne
10.

Dołęga Agnieszka - j.włoski

11.

Garwoliński Robert - historia, wos

12.

Gawryluk Dorota - geografia

13.

Głuchowska-Wolińska Ewa - biologia

14.

Gołębska Elżbieta - wf

15.

Górzny Marcin - historia, wos

16.

Grabowska Elżbieta -matematyka

17.

Grzyb Sebastian - chemia

18.

Guzek Paulina - wf

19.

Izdebska Lidia - wych. internatu

20.

Jasiński Sylwester - historia, wos

21.

Jastrzębska-Mielczarek Agnieszka - wf

22.

Jędrzejuk Marta - język rosyjski

23.

Klepacka-Miler Anetta - j.angielski

24.

Kniżewska Aneta - język polski

25.

ks. Kochan Sławomir - religia prawosławna

26.

Koper Danuta - j.niemiecki

27.

Korbel Magdalena - pedagog

28.

Kowalczyk-Waszczuk Barbara - wych. internatu

29.

Krasuska Dorota - j.angielski

30.

Król Jolanta - j.angielski

31.

Krzyżanowska-Śmietanko Wioletta - j.angielski

32.

Lipińska Marta - geografia

33.

Litewnicka-Żuk Edyta -j.polski

34.

Łazuga Urszula - wych. internatu

35.

s. Maksymiuk Małgorzata - religia

36.

Matejko Anna - j.polski

37.

Miernicki Sławomir - fizyka

38.

Misiak Arkadiusz - wf

39.

Muszyńska Ewa - j.niemiecki, czytelnia

40.

Nasiłowska Teresa - matematyka

41.

Niedziółka Iwona - przedsiębiorczość, ekonomia w praktyce

42.

Nikoniuk Jolanta - wdż

43.

Owczarczyk Adam - matematyka

44.

Pieciukiewicz Małgorzata - geografia

45.

Powałka Agnieszka - biblioteka

46.

Raubo Ewa - wiedza o kulturze

47.

Różański Dariusz - wiedza o kulturze

48.

Rudaś Urszula - czytelnia

49.

ks. Sawiuk Piotr - religia

50.

Smółka Elżbieta - chemia

51.

Sobieszczak Krzysztof - wf

52.

Soćko Renata - matematyka

53.

Soczkiewicz Renata - biologia, ekologia

54.

Somla Marzena - wych. internatu

55.

Sopińska Krystyna - j.angielski

56.

Stec Agnieszka - matematyka

57.

Sulińska Dorota - j. angielski

58.

Surdyk Bożena - biologia, ekologia

59.

Szyszka Anna - j.angielski

60.

Szyszkowski Piotr - wf

61.

Talewska Anna - j.angielski

62.

Tchórzewska Jolanta - j.niemiecki, etyka

63.

Ułasiuk Danuta - j.polski

64.

Urban Krystyna - fizyka

65.

Winiarczyk-Jadczuk Iwona - matematyka

66.

Woźnica Anita - historia, wos

67.

Wysocka-Czupryńska Ewa -wych.internatu

68.

Zakrzewska Anna - j. francuski, wych.internatu