Zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw maturalnych w dniu 11 sierpnia o godz. 14.00.

 Świadectwa wydawane będą przez wychowawców klas w następujących salach lekcyjnych:

  • Klasa IIIa – sala - 20,
  • Klasa IIIb – sala - 28,
  • Klasa IIIc – sala - 33,
  • Klasa IIId – sala - 24,
  • Klasa IIIe – sala - 18,
  • Klasa IIIf – sala - 35,
  • Klasa IIIg – sala - 17,
  • Absolwenci z lat wcześniejszych – sekretariat.

 

Wyniki z egzaminów będą możliwe do sprawdzenia w godzinach porannych (już od północy) poprzez indywidualny kod dostępu wysłany wszystkim absolwentom jeszcze przed egzaminami.

W związku z trwającą pandemią obowiązują na terenie szkoły podwyższone zasady ostrożności, w szczególności maseczki zakrywające usta i nos dezynfekowanie rąk oraz zachowanie bezpiecznych odległości.

Świadectwa maturalne odbierane są osobiście przez zdających, bądź osoby upoważnione notarialnie do odbioru.

Absolwenci, którzy nie rozliczyli się ze szkolnego mienia (szafki szatniarskie bądź książki z biblioteki) proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie się do szkoły i uregulowanie zaległości.