Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ opublikował komunikaty dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2023 roku. Zachęcam maturzystów do zapoznania się z opublikowanymi komunikatami.

„Matura próbna” z CKE
Od 12 do 22 grudnia 2022 r. szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w oparciu o arkusze przygotowane przez CKE w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach.Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany  w celu informacyjnym (tj. po raz kolejny umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).