Stawka dzienna  za wyżywienie wynosi 16 zł . Opłatę za wyżywienie można uiszczać w kasie szkoły lub przelewem

na konto: 64 1050 1953 1000 0023 5336 1997

ING o/Siedlce

 

Czesne 60zł miesięcznie wpłacane w kancelarii Internatu lub na konto: 98 1050 1953 1000 0023 4840 9729 

 

Kaucja dla osób nowoprzyjętych wynosi 50zł. Zwracana z chwilą wymeldowania się z Internatu

 

Rada Rodziców 50 zł rocznie