27.09.2017 września

Młodzież klas I uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich i pełnoletnich osób, które naruszają zasady prawa. Pojawiły się także tematy związane z profilaktyką uzależnień min. od alkoholu i narkotyków. Przedstawiciel policji omówił również zasady bezpiecznego poruszania się po naszym mieście.