Tradycją stało się spotkanie "Poznajmy się bliżej", na które starsi mieszkańcy Internatu przygotowali dla swoich młodszych kolegów i koleżanek wiele ciekawych zabaw integracyjnych.

Podczas wykonywanych zadań pierwszaki musiały wykazać się pomysłowością, wiedzą i sprytem. Pani kierownik wręczyła każdemu nowoprzyjętemu wychowankowi odznakę przynależności do naszej społeczności.