Opłaty za wyżywienie – czerwiec  2024

obiady młodzież szkolna – 6zł

obiady pracownicy – 8zł

całodzienne wyżywienie (internat) - 16zł

Płatność za obiady w roku szkolnym 2023/2024 wyłącznie przelewem na konto. Rachunek bankowy do opłaty za wyżywienie: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce ING Bank Śląski 64 1050 1953 1000 0023 5336 1997

Opłatę za czerwiec  należy uiścić  do 28 maja 2024r. 

- internat – 15 x 16zł – 240zł

- młodzież szkolna obiady – 13 x 6zł – 78zł (do 19 czerwca)

- pracownicy – 15 x 8zł – 120zł (wszystkie dni w czerwcu)

 

W sprawie indywidualnych rozliczeń należy dzwonić do sekretariatu internatu (25- 7943465 ). 

 

W przypadku nieobecności osoby korzystającej z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w PRZEDDZIEŃ ABSENCJI do godz. 9.00

Opłaty za internat – czerwiec  2024

Rachunek bankowy dla opłaty stałej za internat I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce

ING Bank Śląski 98 1050 1953 1000 0023 4840 9729

100zł –miesięczna opłata stała dla młodzieży z internatu od września do czerwca, termin płatności do 5 dnia każdego miesiąca