Płatność za obiady w roku szkolnym 2021/22 wyłącznie przelewem na konto.
Rachunek bankowy do opłaty za wyżywienie:
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski 64 1050 1953 1000 0023 5336 1997

Za miesiąc luty i marzec:
opłata do 17 lutego 2022r.

* internat - 6x14zł – 84zł odliczono
2 dni nauki zdalnej w styczniu =
4x14zł – 56zł luty
- 23x14zł – 322 zł marzec
Razem luty + marzec= 378zł
* młodzież szkolna obiady - 6x5zł – 30zł odliczono
2 dni nauki zdalnej w styczniu=
  4x5zł – 20zł luty
- 23x5zł – 115 zł marzec
Razem luty + marzec= 135zł
* pracownicy - 6x7zł – 42zł odliczono
2 dni nauki zdalnej w styczniu=
  4x7zł – 28zł luty
- 23x7zł – 161 zł marzec
Razem luty + marzec= 189zł

W sprawie indywidualnych rozliczeń należy dzwonić
do sekretariatu internatu ( 25- 7943465 )

W przypadku nieobecności osoby korzystającej z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej
W PRZEDDZIEŃ ABSENCJI do godz. 9.00.


Rachunek bankowy dla opłaty stałej za internat
30zł – luty
60zł – marzec
Razem 90zł


I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski 98 1050 1953 1000 0023 4840 9729