31.08.2020 do Internatu przyjeżdżają  uczniowie klas I. Kwaterowanie rozpocznie się o godz.16.00. Do placówki może wejść tylko uczeń i jeden rodzic lub opiekun. Osoby wchodzące muszą mieć osłonę na usta i nos. 

01.09.2020 od godziny 16.00 odbędzie się zakwaterowanie uczniów klas II i III.

Przed przyjazdem do Internatu należy zapoznać się z Zasadami dotyczącymi funkcjonowania placówki w czasie epidemii Covid-19, które zostaną zamieszczone na naszej stronie w dniu 27.08.2020.