UWAGA!

 Podania o przyjęcie do Internatu I LO, kandydaci z klas pierwszych składają w dniach:

 13 - 14 sierpnia 2020 r. w godz. 900 - 1500

17 – 18 sierpnia 2020 r. w godz. 900 – 1500

 w budynku Internatu w pokoju wychowawców lub kancelarii.

Podanie, kandydat pisze samodzielnie uwzględniając takie informacje jak: odległość od miejsca zamieszkania do Siedlec, utrudnienia w połączeniach komunikacyjnych, sytuacja rodzinna, losowa, odległość do przystanku PKP, PKS i tp.

Do podania należy dołączyć Kwestionariusz osobowy oraz Oświadczenia ( druki do pobrania znajdują się na stronie I LO w zakładce Internat, Oferta).