19 września młodzież pragnąca pracować w Wolontariacie wyszła pod opieką pani Ewy Czupryńskiej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach na wizytę zapoznawczą. Jak zwykle powitano nas serdecznie i ciepło. Od wielu lat jesteśmy zaprzyjaźnieni z Ośrodkiem i jego podopiecznymi i od wielu lat nie brakuje chętnych do pomocy dzieciom. Serdecznie dziękujemy za wasze serca okazywane dzieciom i zapał, który nie słabnie.