Płatność za obiady w roku szkolnym 2021/22 wyłącznie przelewem na konto.

Rachunek bankowy do opłaty za wyżywienie:
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski 64 1050 1953 1000 0023 5336 1997

Za miesiąc listopad:

opłata do 28 października 2021r.

  • internat                             -18x14zł - 252zł                                        
  • młodzież szkolna obiady -18x5zł – 90zł        
  • pracownicy                       -18x7zł – 126zł                                           

    W przypadku nieobecności osoby korzystającej z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej 

W PRZEDDZIEŃ ABSENCJI do godz. 9.00 (numer telefonu 25 794 34 65 )

 Rachunek bankowy dla opłaty stałej za internat

( 60zł do 02.11.2021):
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski 98 1050 1953 1000 0023 4840 9729