Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
Tel. 22 457 03 35