Każdy uczeń kl. III w terminie do 30 września 2020 r. wypełnia wstępną deklarację maturalną.

 pobierz

W celu wypełnienia deklaracji uczniowie powinni wykonać następujące czynności:

  1. Pobrać DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać na dysku lokalnym komputera
    (deklaracja nie jest edytowalna w oknie przeglądarki).
  2. Otworzyć pobrany plik Deklaracja 1a.pdf za pomocą czytnika dokumentów PDF np. Acrobat Reader.
  3. Wypełnić DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać edytowany plik pod nazwą Nazwisko_Imie_Klasa.pdf (np.: Kowalczyk_Anna_3G.pdf).
  4. Wydrukować dwustronnie wypełnioną deklarację (TYLKO STRONY 1, 2), podpisać ją i dostarczyć wychowawcy klasy.
  5. Wysłać zapisany plik Nazwisko_Imie_Klasa.pdf na służbowy adres poczty elektronicznej wychowawcy klasy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb, dołączając do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie (pomocy udzieli pedagog szkolny).

UWAGA:W deklaracji należy wpisać następujący kod szkoły: 146401-10106

Lista najczęściej zadawanych pytań dostępna jest dla wszystkich maturzystów w systemie Librus

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają tylko deklaracje ostateczne do 7 lutego 2021r. Deklarację dostarczają do sekretariatu, zaś plik wysyłają na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwaga: jeżeli absolwent zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE – wypełnia deklarację i składa ją – wraz z wnioskiem i uzasadnieniem (zał. 2.) – do dyrektora macierzystej szkoły do 31 grudnia 2020 r.