Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował komunikaty dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2017 roku:

  1. Komunikat o harmonogramie
  2. Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017
  3. Komunikat o przyborach
  4. Komunikat o egzaminie z informatyki
  5. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
  6. Arkusze maturalne, informatory i inne...

Nowe wzory deklaracji maturalnych zostaną udostępnione po oficjalnym opublikowaniu deklaracji przez Ministra Edukacji Narodowej.