2e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski LE 26   religia SB 19   r_geografia-1/2 DG 29
r_historia-2/2 RG 22
2 8:50- 9:35 r_j.polski LE 26 j.rosyjski-1/6 #2R2 A1
j.niemiecki-2/6 #2N5 37
j.niemiecki-3/6 #2N6 34B
j.niemiecki-4/6 #2N7 34A
j.francuski-5/6 #2F2 15
j.włoski-6/6 #2W3 33A
matematyka Go 13 r_j.polski LE 19 r_geografia-1/2 DG 29
r_historia-2/2 RG 22
3 9:45-10:30 u_przyroda RS 11 matematyka Go 13 wf-1/3 AM GIM5
wf-2/3 #2s2 GIM1
wf-3/3 AJ GIM4
u_przyroda RS 11 j.angielski-1/2 KA 14
j.angielski-2/2 AT 22
4 10:50-11:35 r_wos AW 17 j.polski LE 19 wf-1/3 AM GIM5
wf-2/3 #2s2 GIM2
wf-3/3 AJ GIM4
j.angielski-1/2 KA 14
j.angielski-2/2 AT 37
j.rosyjski-1/6 #2R2 19
j.niemiecki-2/6 #2N5 37
j.niemiecki-3/6 #2N6 34B
j.niemiecki-4/6 #2N7 34A
j.francuski-5/6 #2F2 A1
j.włoski-6/6 #2W3 33A
5 11:45-12:30 r_geografia-1/2 DG 10
r_historia-2/2 RG 33
r_j.polski LE 19 r_wos AW 17 r_j.polski LE 19 wf-1/3 AM GIM3
wf-2/3 #2s2 GIM2
wf-3/3 AJ GIM4
6 12:40-13:25 j.niemiecki-2/6 #2N5 37
j.niemiecki-3/6 #2N6 34B
j.niemiecki-4/6 #2N7 34A
j.angielski-1/2 KA 14
j.angielski-2/2 AT 37
j.polski LE 18 e.dziennikar AK 18 matematyka Go 13
7 13:35-14:20 religia SB 26 r_wos AW 17 u_przyroda RS 11 r_geografia-1/2 DG 29
r_historia-2/2 RG 28
j.polski LE 26
8 14:25-15:10   godz.wych AW 17      
Obowiązuje od: 1 września 2016
Drukuj plan
wygenerowano 2016-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum