Uwaga!

Od maja ulega zmianie stawka za obiady i całodzienne wyżywienie w internacie.

obiady młodzież szkolna – 6zł

obiady pracownicy – 8zł

całodzienne wyżywienie (internat) - 16zł

 

Płatność za obiady w roku szkolnym 2021/22 wyłącznie przelewem na konto.
Rachunek bankowy do opłaty za wyżywienie:
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski 64 1050 1953 1000 0023 5336 1997

Za miesiąc maj:
opłata do 28 kwietnia 2022r.

  - internat - 17x16zł – 272 zł
  - młodzież szkolna obiady – 17 x 6zł – 102 zł
  - pracownicy – 17 x 8zł – 136 zł

W sprawie indywidualnych rozliczeń należy dzwonić
do sekretariatu internatu ( 25- 7943465 )

W przypadku nieobecności osoby korzystającej z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej
W PRZEDDZIEŃ ABSENCJI do godz. 9.00.


Rachunek bankowy dla opłaty stałej za internat
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski 98 1050 1953 1000 0023 4840 9729

60zł –opłata stała za maj